Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2021. godini.

U ponedjeljak, 28.12.2020. godine, objavljen je Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2021. godini. Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju svoje projekte.

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj web-stranici Općine Tešanj i ostaje otvoren do 22.01.2021. godine.

Više detalja na linku OVDJE.

Za sva udruženja i fondacije koja se žele dodatno informisati, biće organizovan Dan otvorenih vrata, u petak. 08. januara 2021. godine u 15:30 sati, u sali u potkrovlju Općine Tešanj.

Pozivamo sve sportske klubove i udruženja sa sportskim predznakom da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju i dostave svoje projekte.

O Sportski savez Opcine Tesanj