U Tešnju rođene 543 bebe u 2020. godini

Prema podacima matičnog ureda Općine Tešanj, tokom 2020. godine održano je 362 vjenčanja, u knjigu rođenih je upisano 543 djece, dok je u knjigu umrlih upisana 536 osoba.

Upoređujući podatke za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu, zbog pandemije COVID 19 primjetan je pad broja upisanih u knjigu vjenčanih. Osim toga, za 26% je povećana smrtnost u odnosu na prosjek u zadnjih pet godina.

Prethodnih godina općina Tešanj, u odnosu na druge općine u FBiH je u vrhu kada je u pitanju stopa nataliteta (odnos broja rođenih i umrlih).
U 2019.godini u matičnu knjigu rođenih upisano je 575 djece, u matičnu knjigu umrlih 407 osoba, dok su vjenčana 417 nova bračna para.

O Press Opcine