Sanacija obale rijeke Usore

U toku je završna faza radova na sanaciji lijeve obale rijeke Usore, kod mosta u Jelahu. Trenutno se radi ugradnja kamena i pripreme za betoniranje AB stabilizacijskih pragova. Izvođač radova je firma ROADING doo Gračanica. Nadzor vrši firma INPROS doo Mostar.

O Press Opcine