Poziv na javnu raspravu – Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama, koji je usvojen na 2. sjednici Općinskog vijeća Tešanj održanoj dana 29.01.2021. godine (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj 1/21 od 29.01.2021.godine).

Usmeni dio javne rasprave obavit će se:

-23.02.2021.godine (utorak) od 14:00 do 15:00 sati u sali Općinskog vijeća u Tešnju,

-24.02.2021.godine (srijeda) od 14:00 do 15:00 sati u sali Općinskog ureda u Jelahu i

-25.02.2021.godine (četvrtak) od 14:00 do 15:00 sati u sali Općinskog ureda u Tešanjci.

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama je istaknut na oglasnim pločama u zgradi Općine Tešanj, na oglasnoj ploči u Uredu u Jelahu i Tešanjci, a možete pogledati i OVDJE

Zainteresovani svoje prijedloge, sugestije i primjedbe mogu dostaviti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, putem prijemne kancelarije ili na e-mail Općine [email protected] ili [email protected] do 02.04.2021.godine.

O Press Opcine