Saziv za 3. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 19.02.2021. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 3. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2027,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Gender akcionog plana općine Tešanj 2020-2023,
 3. Nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Tešanj za period do 2030.godine,
 4. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2020/21.godini,
 5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2020. godinu,
 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020. godinu,
 7. Izvještaj o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2020. godini.
 8. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2020. godine,
 9. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova UO JU CSR
 11. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova UO Muzej Tešanj
 12. Informacija o održavanju cestovne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu: “Ustavnopravni položaj JLS i Zakon o principima lokalne samouprave ” će se održati isti dan s početkom u 13:15 sati u Sali Općinskog Vijeća, predavač Općinski pravobranilac Arijana Brkić

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 2.sjednici

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  – subota, 20.02.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 21.02.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine