Održana 3. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 3. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2027,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Gender akcionog plana općine Tešanj 2020-2023,

3. Nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Tešanj za period do 2030.godine,

4. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2020/21.godini,

5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2020. godinu,

6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020. godinu,

7. Izvještaj o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2020. godini.

8. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2020. godine,

9. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu,

  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova UO JU CSR
  2. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova UO Muzej Tešanj
  3. Informacija o održavanju cestovne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave usvojene.

Danas je održana i edukacija vijećnika na temu: Ustavnopravni položaj JLS i Zakon o principima lokalne samouprave. Predavač je bila Arijana Brkić, Općinski pravobranilac.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 20.02.2021.godine u 21,00 sat i nedjelju, 21.02.2021.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine