Sporazum o sufinansiranju Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su Sporazum o sufinansiranju rada ovog Centra. U okviru ove javne ustanove radi i Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Tešnju. Za sufinansiranje rada Dnevnog centra, u općinskom Budžetu planirano je 40.000 KM.

Općina Tešanj će i u narednom periodu sufinasirati dio aktivnosti ovog dnevnog boravka, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Centar za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju Tešanj je osnovan kao pilot projekat i finasirao se sredstvima općinskog budžeta i dobrovoljnim donacijama. Tešanjski biznismen Hajrudin Ahmetlić 2015. godine finansirao je izgradnju zgrade Centra za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju.

O Press Opcine