Čišćenje i uređenje korita rijeka i putnih pojasa

Općina Tešanj uz angažovanje radnika sa BIRO-a vrši čišćenje i uređenje korita rijeke Tešanjke od Kružnog toka prema Toplani. U toku je krčnje rastinja i košenje padinskih dijelova korita rijeke.

Također izvršeno je prikupljanje otpadaka uz puteve Kalošević-Teslić, Tešanj-Tešanjka, Medakovo-Šije, MUP-Raduša-Jelah, Raduša-Džemilić Planje-Oraš Planje i prostor oko Multietničkog groblja u Ljetiniću. Prikupljene su veće količine otpada i u sa radnji sa JP RAD d.d. Tešanj deponovane na deponiju Bukva.

Molimo građane da se odgovorno odnose prema prirodi i otpad odlažu na za to predviđena mjesta.

O Press Opcine