Obavijest o plaćanju komunalne naknade

Pozivaju se građani, obveznici plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu, da slijedom usvojenih zaljučaka sa treće sjednice Općinskog vijeća Tešanj, izvrše uplatu glavnice dugovanog iznosa za komunalnu naknadu, kako bi se pokrenuti postupci pred postupajućim sudovima obustavili.

Pozivaju se građani, obveznici komunalne naknade za tekuću 2021. godinu, da svoje obaveze izvrše pravovremeno, prema rokovima koji će biti utvrđeni rješenjem nadležne službe, kako bi izbjegli plaćanje troškova izvršnog postupka u slučajevima pokrenutih postupaka kod nadležnih sudova.

Za sve nejasnoće ili eventualna pojašnjenja možete se obratiti u Općinsko pravobranilaštvo na broj telefona 032 655 010.

Zaključke Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

O Press Opcine