Sankcije za parkiranje na javnim površinama

Već duže vrijeme na Gornjoj čaršiji, građani se suočavaju sa problemom parkiranih automobila koji zauzimaju javne površine, naročito uz Titovu ulicu i na Ilirskom trgu. Cestovni inspektor Općine Tešanj je sa Komandirom Policije za saobraćaj usaglasio aktivnosti na dopuni saobraćajnih znakova, kao i to da će se redovnom kontrolom sankcionisati neodgovorne osobe i spriječiti parkiranje na javnim površinama, naročito u pazarne dane.

O Press Opcine