Vodosnabdijevanje u MZ Mrkotić

Realizacija projekta Izgradnja rezervoara V=100 m3 sa cjevovodom za MZ Mrkotić je u toku. Rade se završni radovi na izgradnji rezervoara, izrada trase vodovoda za priključenje na postojeći rezervoar i radovi na izradi distributivne mreže.

U cilju poboljšanja vodosnabdijevanja područja MZ Mrkotić planira se izgradnja novog rezervoara V=100 m3 sa distributivnim cjevovodom i spojnim cjevovodom sa postojećim rezervoarom V=80 m3. Distributivni cjevovod je dužine 400 metara, a potisni je u dužini cca 80 metara.

Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz Programa utroška sredstava vodnih naknada ZDK za 2020. godinu

Izvođač radova je firma INTER doo Tešanj, a nadzor vrši INPROS doo Mostar.

O Press Opcine