Vodovod Tešanjka-Lepenica

Realizacija projekta Izgradnja vodovoda Tešanjka-Lepenica je u završnoj fazi. Izrada distributivne i potisne mreže sastoji se od zemljanih radova, ugradnje vodovodne instalacije i izrade AB šahtova sa montažom opreme.

Na rezervoaru V=200 m3 su izvedeni svi AB radovi, radovi hidroizolacije i veći dio montažne opreme.

Projekat obuhvata izgradnju rezervoara zapremine 200 m3, pumpnu stanicu za visoku zonu Lepenica, distributivnu i potisnu mrežu cjevovoda dužine 3600 metara.

Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz Programa utroška sredstava vodnih naknada ZDK za 2020. godinu.

Izvođač radova je firma TEDINVEST doo Sarajevo, a nadzor vrši INPROS doo Mostar.

O Press Opcine