Zaustaviti negativan trend raspodjele PDV-a

Nakon što je u februaru pokrenuta Inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda putem Saveza općina i gradova, Općina se odlučila na poduzimanje daljih koraka. Nedavna posjetu Premijera iskorištena je za predstavljanje nužnosti izmjene Zakona sa problematikom umanjenja općinskih prihoda. Rezultat toga je upućivanje nove Inicijative prema Vladi Federacije o načinu obračuna indeksa razvijenosti u skladu sa Uredbom koja se trenutno ne primjenjuje prilikom obračuna od strane Federalnog ministarstva finansija. Na ovaj način se dodatno reaguje na najavljeno umanjenje prihoda naše Općine za blizu 500.000 KM godišnje, zbog korištenja neadekvatnih podataka u obračunu, čime želimo zaustaviti negativan trend iz 2020.godine.

O Press Opcine