Saziv za 6. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

6. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 31.05.2021. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 6. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka na potezu od poslovne zone “Bukva” do priključka na magistralnu cestu M-4 Doboj-Teslić,

2.    Prijedlog Odluke o   lokacijama groblja-mezarja na području općine Tešanj,
3.    Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji,
4.    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost polova,
5.    Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,
6.    Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom  obilježavanju i uklanjanju  NUS-a u  2020. godini na području općine Tešanj,
7.    Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2020. godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu: “Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj ” će se održati isti dan s početkom u 13:15 sati u Sali Općinskog Vijeća, predavač Amir Kurtić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 5. sjednici

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:  subota, 05.06.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 06.06.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine