Pripreme za gradnju Koridora Vc kroz općinu Tešanj

U Općini Tešanj provode se pripreme za gradnju Koridora Vc kroz ovu općinu, a kojim se unapređuje povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku Vlade FBiH, a očekuje se da će omogućiti bolju integraciju zemlje sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj provodi postupak potpune eksproprijacije za više od hiljadu katastarskih parcela na dvije dionice autoceste, a po prijedlogu korisnika eksproprijacije JP Autoceste FBIH d.o.o.

Prema posljednjim podacima, do sada je u više od 300 predmeta eksproprijacije sklopljen sporazum o naknadi za ekspropisano zemljište i nekretnine.

Dionica Putnikovo Brdo-Medakovo, koja je prioritet u ovom trenutku, obuhvata katastarske općine: Kraševo, Tešanjka, Lepenica, Novo Selo i Medakovo, proteže se u dužini od 8,5 kilometara, za istu su već obavljeni uviđaji i održane usmene rasprave.

Na dionici Medakovo-Ozimice, koja je duga oko 21 kilometar, do sada su obavljeni uviđaji i usmene rasprave za katastarske općine: Novo Selo, Medakovo, Trepče i Tešanj II. Početkom mjeseca jula 2021. godine planiraju se održati uviđaji i usmene rasprave za K.O. Jablanica, a nakon toga u mjesecu septembru 2021. godine se planiraju uviđaji i usmene rasprave za K.O. Karadaglije.

O Press Opcine