Liste kandidata za samozapošljavanje boračke populacije za 2021. godinu

Na osnovu oglasa za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu poticaja za samozapošljavanje boračkih populacija za 2021. godinu koje je raspisalo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, Komisija za provođenje postupaka zapošljavanja i samozapošljavanjaje utvrdila je liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove oglasa.

Na javni oglas dostavljen je 91 zahtjev za samozapošljavanje, od čega je 9 kandidata za program Prvi biznis i 82 kandidata za Biznis plus.

Svi kanidati za Prvi biznis ispunjavaju uslove, a 79 kandidata ispunjava uslove za Biznis plus.

Liste su istaknute na oglasnim pločama Općine Tešanj 25.6.2021. godine.
Rok za dostavljanje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine Tešanj.

O Press Opcine