Sastanak sa predstavnicima pet mjesnih zajednica

Općinski načelnik sa saradnicima je u periodu od 29.06. do 06.07.2021. godine organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa pet mjesnih zajednica – Piljužići, Raduša, Džemilić Planje, Ljetinić i Tešanj. Sa predstavnicima mjesnih zajednica se razgovaralo o stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, dinamici realizacije kapitalnih projekata, aktivnostima mjesne zajednice u minulom periodu, mogućnostima zajedničkog djelovanja sa ciljem realizacije sitnih projekata, izazovima sa kojim se susreću organi mjesnih zajednica tokom realizacije svakodnevnih poslova, te planovima razvoja koji bi se trebali realizovati tokom tekuće i narednih godina. Također, razgovarano je i o načinu upravljanja nad sistemom vodosnabdijevanja u pojedinim sredinama – izboru najboljeg rješenja za upravljanje.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.

Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju aktivnosti u narednom periodu.

O Press Opcine