Radovi na provođenju preventivnih mjera

U toku je nastavak aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, kao i sanacija klizišta i odrona koja ugrožavaju putnu infrastrukturu. Završena je dogradnja obaloutvrde na Mekiškom potoku u Mekišu, a u toku je sanacija klizišta pored makadamskog puta u Logobarama. Izvođač radova je preduzeće TANS- PUTEVI d.o.o. Doboj jug.

O Press Opcine