Narandžasto upozorenje na visoke temperature

Federalni hidrometeorološki zavod BiH je izdao dodatno narandžasto upozorenje do 01.08.2021. godine do 18:00 sati za područje cijele BiH, zbog visokih dnevnih temperatura. Maksimalne prognozirane temperature su od 34ºC do 39ºC, a na jugu do 42ºC. Upozorenje se izdaje za dnevne intervale od 13:00 do 18:00 sati. U ovakvim temperaturnim uslovima može doći do značajnog uticaja vremenskih uslova na zdravlje ljudi i životinja, pa se preporučuje da se preduzmu mjere koje prvenstveno  podrazumjevaju izbjegavanje kretanja na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Također, visoke temprature pogoduju nastajanju i brzom širenju požara na otvorenom prostoru. U skladu s tim, preporuka je da se preduzmu sve potrebne preventivne radnje, u smislu izbjegavanja paljenja, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

O Press Opcine