Preliminarna lista – nabavka udžbenika 2021

Dana 30.07.2021. godine na Oglasnoj ploči Općine Tešanj i boračkih udruženja objavljena je Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca za školsku 2021/22 godinu. Podnošenje zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste može se izvršiti u roku od 8 dana od objave liste.

O Press Opcine