Saopćenje za javnost: Vodosnabdijevanje na području općine Tešanj

Zbog ekstremno visokih temperatura, sa dužim sušnim periodima i malim količinama padavina, ali i velikom potrošnjom vode, na području općine Tešanj 29. jula uveden je I stepen redukcije, a 13. augusta II stepen redukcije. Sve ovo je bio povod za današnju press konferenciju, na kojoj su o trenutnom stanju u vodosnabdijevanju govorili Direktor Komunalnog preduzeća RAD Adnan Lihić i Općinski načelnik Suad Huskić.

JP RAD Tešanj koje upravlja vodoizvorištima i vodovodnim sistemom u vlasništvu Općine Tešanj kontinuirano provodi mjere, aktivnosti i projekte u cilju obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja korisnika pitkom vodom. Sve te aktivnosti rezultirale su time, da od jula/augusta 2017 do 29.07.2021. godine na području općine Tešanj nije bilo potrebe za redukcijom. Nakon što je najavljen sušni period i visoke temperature, JP RAD je u više navrata putem letka koji je isporučen uz junski račun i više javnih apela putem medija korisnike upozoravalo na racionalnu potrošnju i štednju vode, što nije dalo željene rezultate, te je uveden I stepen redukcije, a nakon toga i II stepen.

Vodovodna mreža o kojoj brine JP RAD je u dužini cca 400 kilometara, sa cca 20 rezervoara, i cca 50 pumpnih postrojenja.

JP RAD rukovodi sa 4 vodoizvorišta i to: Izvorište Crni vrh (Stupa i Mekiški potok) koje u prosjeku daje 20 l/s (a sada isto daje 5 l/s), Izvorište Jelah Polje (5 B + PEB 1) koje u prosjeku daje 60 l/s (a sada isto daje 47 l/s), Izvorište Miljanovci koje u prosjeku daje 5 l/s (a sada isto daje 1,2 l/s). Dakle, od prosječnog kapaciteta ova tri izvorišta 85 l/s tj. 7.344 kubika na 24h, sada smo na 53,2 tj. 4.596 kubika na 24h., dakle cca 2.500 kubika manje unutar svaka 24h imamao na raspolaganju. Izvorište Kraševo kao zaseban sistem, je stabilno hvala Bogu, korisnici (cca 800 priključaka) sa tog vodizvorišta su uvažili naše apele i instrukcije tako da područje Kraševa i Lepenice do danas nije imalo ni dan redukcije, naglasio je Direktor JP RAD, Adnan Lihić.

U toku su građevinski i drugi radovi na uključenju dodatnih izvora napajanja bunara. Očekujemo početne pozitivne efekte tokom vikenda 21 i 22.8.2021.godine. To će stabilizovati trenutne prilike, ali nažalost neće spriječiti redukcije. Osim toga, pojačan je nadzor potrošnje i naši inspektori su svakodnevno na terenu. Svi, za koje se utvrdi da nesavjesno troše vodu će biti sankcionisani ili će potpuno biti isključeni sa sistema. Komunalno preduzeće RAD i Vatrogasna jedinica su uključeni i po pozivu građana iz područja u kojima imamo nedostatak vode, cisternama dostavljaju vodu. Uglavnom je riječ o visinskim kotama. U narednom periodu slijedi gradnja novog bunara PEB 3, koji bi sljedeće godine trebao biti u funkciji. Za septembarsku sjednicu Općinskog vijeća pripremamo rebalans Budžeta i druge odluke kojima bismo omogućili gradnju novog bunara, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić u svom obraćanju.

S obzirom da se i u narednom periodu očekuju visoke temperature bez padavina, molimo korisnike vodovodnog sistema da budu racionalni i odgovorni, te da ličnim primjerom doprinesu stabilizaciji sistema i vraćanju sistema u režim bez redukcije.

O Press Opcine