Sastanak sa predstavnicima JP Šumsko Privredno drušvo ZDK

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Mirsad Hadžić, Direktor JP Šumsko Privredno drušvo ZDK Jasmin Devedžić, diektor za tehničke poslove Smail Đonlagić i šefica poslovnice Tešanj Samira Smailbegović posjetili su danas Općinu Tešanj i ovom prilikom se sastali sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić i Nadir Medarić.

Povod sastanka je bio razgovor o gradnji Koridora Vc i uticaj trase na šumsko područje, mogućnost gradnje puta Kiseljak-Kahvica, kao i o zaštiti od poplava u MZ Kalošević (Rasadnik ŠPD i stambeni objekti u zaseoku Ivak).

Također, ovom prilikom, razgovarano je i o upravljanju zemljištem i rekultivaciji parcela koje se nalaze u blizini rijeke Usore, a koje su evidentirane (trenutno devastirane) kao šuma i u vlasništvu su države, kao i o upravljanju šumom na prostoru općine Tešanj i projektima pošumljavanja.

Dogovoreni su naredni koraci, podnošenje zahtjeva, izrada dijela projektne dokumentacije i sastanak sa Agencijom za vodno područje rijeke Save.

O Press Opcine