Sastanak sa rukovodstvom NHU Oslonac

Općina Tešanj i NHU Oslonac imaju uspješnu višegodišnju saradnju (od 2006. godine). Ovo je bio povod za sastanak Općinskog načelnika i rukovodstva NHU Oslonac, Predsjednika Savjeta Fuada Šišića i predsjednika Skupštine Huseina Alića.
Ovom prilikom, razgovarano je o trenutnoj saradnji ovog udruženja i Općine Tešanj, u stambenom zbrinjavanju najugroženijih porodica. Saradnja u prethodnom periodu je ocijenjena uspješnom i biće temelj za planove u budućnosti. Konkretno, Općina Tešanj će prema usaglašenom Sporazumu/Protokolu nastaviti sufinansiranje projekata stambenog zbrinjavanja stanovnika, na dosadašnji način, sa cca 25% investicije.
Inače, NHU Oslonac je dobitnik općinskog priznanja 2010. godine i u prethodnim godinama su realizovali gradnju 54 stambena objekta.

O Press Opcine