Sastanak sa predstavnicima JKP Rad Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa direktorom JKP Rad Adnanom Lihićem i predstavnicima rukovodstva i nadzornog odbora ovog preduzeća. Tema sastanka su bili aktuelni projekti i potrebe u vodosnabdijevanju. Sastanak je iskorišten i za definisanje obaveza koje će preuzeti Općina i Komunalno preduzeće u pogledu planova i potreba za naredni period.

O Press Opcine