Zajedničke akcije na sprečavanju zagađenja rijeka

Načelnici općina Tešanj Suad Huskić i Usora Zvonimir Anđelić sa saradnicima su održali radni sastanak u vezi sve češćih ekoloških incidenata i zagađenja rijeke Tešanjke, kao i njenog uticaja na rijeku Usoru. U cilju poboljšanja saradnje općinskih inspekcija razmijenjene su informacije o dosadašnjim poduzetim mjerama i daljim koracima koji će se poduzimati prema kantonalnim i federalnim organima radi poboljšanja stanja rijeke Tešanjke i Usore. Nedostatak padavina i površinskih voda, dodatno otežavaju situaciju, te negativno utiče na stepen zagađenja.

Inspektori Općine Tešanj su identifikovali i evidentirali sve ispuste na rijeci Tešanjci u Industrijskoj zoni Bukva. Za tehnološke vode koje se ispuštaju nadležnost za inspekcijski nadzor je pri Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, jer oni nadziru vodne dozvole koje se izdaju privrednim subjektima. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nadzire okolinske dozvole. U cilju podrške zaštiti rijeke Tešanjke u posljednja tri mjeseca, općinska inspekcija je Federalnoj i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove uputila sedam službenih prijava incidentnih situacija na rijeci Tešanjci, odnosno Usori. U jednom slučaju je zatvorena nelegalna klaonica, u drugom predmetu kompletirana prijava prema Tužilaštvu. Na preostalim prijavama očekujemo konačno očitovanje nadležnih federalnih i kantonalnih inspekcija.

Usaglašeni su načini dalje saradnje općina Tešanj i Usora, jer postoje zajednički interesi potpune zaštite rijeke Tešanjke i Usore (bunari za vodosnabdijevanje Tešanjka, Albegovci, Kraševo) i dr.

O Press Opcine