Asfaltirana dionica puta u MZ Medakovo

U sklopu realizacije Liste kapitalnih projekata za 2021. godinu, završeno je asfaltiranje dionice puta ulica Križanovići desni krak u MZ Medakovo. Izvođač radova je firma AB TRANS d.o.o. Tešanj. Nadzor radova je vršila firma Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Tešanj i građana.

O Press Opcine