Klub vijećnika SDPBiH u OV Tešanj predložio konkretna rješenja za problem vodosnabdjevanja

Općinsko vijeće Tešanj

Vijećnici SDP BiH su na 9. sjednici OV Tešanj podržali rebalans Budžeta općine Tešanj za 2021. godinu jer je ovim rebalansom Budžet općine Tešanj uvećan za 1.6 miliona KM a najveći dio rebalansa odnosi se na kapitalna ulaganja te na uvećanje grantova koje je SDP BiH i tražio da se nađu u budžetu za 2021 a to su:

– veći grant za rješavanje problema porodične medicine
– treća traka Bukva-Tešanjka
– novi bunar za vodosnabdijevanje općine itd

Također na trećoj tački naši vijećnici su glasali ZA utvrđivanje javnog interesa za izgradnju novog bunara, a što je bio prvi preduslov za gradnju istog.

Najveća rasprava, očekivano, se vodila na 7. tački dnevnog reda a to je bila Informacija o vodosnabdijevanju na prostoru općine Tešanj. Iako su mnogi vijećnici radili neozbiljne performanse lične promocije te samo iznosili probleme i činjenicu da na našoj općini nema vode, vijećnici SDP-a su mnogo ozbiljnije pristupili ovoj tački te kroz svoje diskusije osim detekcije problema ponudili i konkretna rješenja za rješavanje ovog problema.

U uvodnim izlaganjima naši vijećnici su još jednom napomenuli da je SDP BiH bio inicijator sazivanja vanredne sjednice u augustu koju je vladajuća većina odbila sazvati uz obrazloženje da su tada na godišnjim odmorima.

SDP BiH je nudio konkretna rješenja ovog problema:

  • pronalazak novih lokacija za gradnju bunareva
  • izgradnja fabrike vode i zamjena azbestnih cijevi po uzoru na grad Tuzlu koja je na ovaj način riješila 75 godina star problem redukcije vode
  • SDP BiH je ponudio da općina Tešanj obavi razgovore sa općinom Teslić oko isporuke vode našoj općini u slučaju nestašice vode jer općina Teslić trenutno koristi samo 40 % od ukupnog kapaciteta isporuke pitkom vodom…

Naši vijećnici između ostalog su postavili i pitanje zašto se ne poštuje propisani režim redukcije, te na kraju predložili zaključak:

„Da se građanima koji su bili obuhvaćeni redukcijom umanje računi za 30% za vrijeme trajanja redukcije a razlog za to su zračni jastuci koji očitavaju utrošak vode u periodu dok građani nisu imali vodu, te kvarovi na vodoinstalacijama te kućanskim aparatima a koji su uzrokovani nestankom vode te isporukom vode koja je zaprljana pijeskom.“

Koji ćemo ponovo aktuelizirati kada građani dobiju račune za vodu JP Rad Tešanj a koji se odnose na period redukcija.

Klub vijećnika SDPBiH glasao je protiv imenovanja u OIK i UO Apoteka i CMS Tefarm jer su dosljedni da ne učestvuju u postavljanju ljudi u Upravne, Nadzorne odbore i Komisije.

Osim gore navedenog, na 9. sjednici Općinskog vijeća Tešanj Klub vijećnika SDP BiH Tešanj podnijeo je 13 pitanja i 6 inicijativa što dovoljno govori o ozbiljnom pristupu rješavanja problema svih građana.

Komisija za informisanje OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj