Provođenje preventivnih mjera

Nastavljene su aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, kao i sanacija klizišta i odrona. Trenutno se izvode radovi na području MZ Orašje Planje. Izvođač radova je preduzeće TANS- PUTEVI d.o.o. Doboj Jug.

O Press Opcine