Projekat registracije nekretnina za KO Medakovo i KO Karadaglije

Općina Tešanj i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavljaju sa aktivnostima vezanim za Projekat registracije nekretnina, a u svrhu usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka.

Na osnovu Sporazuma o zajedničkoj implementaciji Projekta skeniranja katastarske dokumentacije – faza I, između Općine Tešanj i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, firme Gauss d.o.o. Tuzla, Trafficon d.o.o. Odžak i Geobiro d.o.o. Konjic izvršile su skeniranje više od 50.000 dokumenata iz zbirke isprava katastra za katastarske općine KO Karadaglije i KO Medakovo.

Nakon završetka ove faze, slijedi faza usklađivanja podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta, a nakon toga faza uspostave, o čemu će vlasnici i posjednici nekretnina u navedenoj katastarskoj općini kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obaviještena.

O Press Opcine