Realizacija kapitalnih projekata

U toku su završni radovi na asfaltiranju puta Usora i izradi presvlake za put Bare-škola-Omerbašići. Radi se o projektima sa Liste kapitalnih investicija, I faza za 2021. godinu.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a nadzor vrši firma Inpros d.o.o. Mostar.

Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu

O Press Opcine