Sastanak sa Šefom Carinske ispostave Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić i Predsjedavajući Općinskog vijeća Amir Kurtić održali su sastanak sa Šefom Carinske ispostave Tešanj Rifatom Halilovićem. Ovom prilikom razgovarano je o postignutim rezultatima u prošloj godini kada je uvoz i izvoz u pitanju. U prošloj godini sa područja općine Tešanj zabilježen je izvoz od 360 miliona i uvoz od 358 miliona maraka. Općina Tešanj je zabilježila 3,07% ukupnog prometa u Federaciji BiH, odnosno 717 miliona maraka u vanjskotrgovinskoj razmjeni roba i usluga.

Načelnik je istaknuo važnost carinskog terminala na području općine u ukupnom kreiranju poslovnog ambijenta i svih servisa koji ga omogućavaju.

O Press Opcine