Ravnopravnost spolova i integrisanje ovih principa u politike, kao i rodnoodgovorno budžetiranje

Danas je u sali Općinskog vijeća održano predavanje za uposlenike Općine Tešanj na temu Ravnopravnost spolova i integrisanje ovih principa u politike, kao i rodnoodgovorno budžetiranje. Edukaciju je održala Lejla Hodović, stručna saradnica/konsultantica Gender Centra FBiH. Ovom prilikom izneseni su podaci kada je u pitanju ravnopravnosti muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini, kao i koraci za rješavanje ove problematike. Nakon predavanja, uslijedila je diskusija na ovu temu.

O Press Opcine