Korištenje bespovratnih sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta Evropske unije EU4AGRI objavljen je javni poziv vrijedan 6 miliona maraka za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Na javni poziv mogu se prijaviti fizička lica, obrti/poduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave primarnoom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala, proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, gljiva i proizvodnja meda.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2022. godine. Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu ovdje

O Press Opcine