Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 11. sjednica Općinskog vijeća, sa predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o zatvaranju kolektivnog centra “Vila” Bukva,

2.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta,

3.Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor “Toplana” d.d. Tešanj,

4.Nacrt Odluke o subvencioniranju troškova boračkim populacijama,

5.Prijedlog Zaključka o obustavi postupka, po zahtjevu Đonlagić Muhameda iz Jelaha radi oglašavanja ništavim Rješenja VL-broj: 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine,

6.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i CMS “Tefarm” Tešanj,

7.Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2021.godinu,

8.Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su nakon rasprave, usvojene.

Prije sjednice Općinskog vijeća, danas je održan i drugi dio edukacije vijećnika na temu: Principi ravnopravnosti spolova. Predavač je bila Lejla Hodović, stručni saradnik Gender centra FBiH

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je subota, 4.12.2021. godine u 21,00 sat i nedjelja, 5.12.2021.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine