Obavijest o ažuriranju dokumentacije za demobilisane borce mlađe od 57. godina života koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu

Obavještavamo sve demobilisane borce mlađe od 57 godina života koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu da su na osnovu Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi obavezni u periodu od 01.12. do 31.12. dostaviti ažuriranu dokumentaciju i to:

  • Uvjerenje MUP-a o kretanju (kao dokaz o prebivalištu)
  • Uvjerenje službe za zapošljavanje da su na evidenciji nezaposlenih osoba
  • Izjavu o članovima porodičnog domaćinstva i
  • Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (Za osobe koje nisu u radnom odnosu ili se ne vode na na Zavodu za zapošljavanje, potrebno je dostaviti Uvjerenje nadležne Porezne službe da li obavljaju samostalnu djelatnost vlastitim radom, da li imaju drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora, te da li se vode i od kada u jedinstvenom sistemu registracije poreznih obveznika, kada i od strane koga je izvršena zadnja uplata zdravstvenog osiguranja)

O Press Opcine