Dvanaesta godišnjica PET projekta

U sali Općinskog vijeća Tešanj u utorak, 28. decembra obilježena je dvanaesta godišnjica PET projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje PET ambalaže sa područja općine Tešanj) i pet godina EE projekta (organizovano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje sitnog elektroničnog i elektronskog otpada).

Prema podacima, koje je predstavio koordinator projekta Adnan Lihić, u 2021. godini sakupljeno je 4.500 kg PET ambalaže, dok je ukupno za dvanaest godina sakupljeno cca 187,5 tona PET ambalaže, a to je cca 3.750.000 PET boca, koja je propisno zbrinuta. Osim toga, u 2021 godini sakupljeno je cca 2.000 kg EE otpada, dok je ukupno za pet godina sakupljeno cca 10.000 kg EE otpada koji je propisno zbrinut.

Ponosan sam da projekat sakupljanja PET ambalaže realizujemo već dvanaest godina i projekat prikupljanja elektronskog otpada pet godina. Uspjeli smo ustrajati u jednom lijepom, ekološkom, odgovornom i funkcionalnom projektu sa svim školama. Na ovaj način, osim što mijenjamo svijest učenika, ostvarujemo i korist za cijelu lokalnu zajednicu, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Nosilac projekata je UG EKO-MLADI, a Općina Tešanj je glavni finansijer projekta. U projektu učestvuju osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj, a partneri su JP RAD d.d. Tešanj i OMORIKA reciklaža doo Doboj.

O Press Opcine