Rezolucija o osudi napada na ustavno pravni poredak države BiH

Na 12. sjednici Općinskog vijeća Tešanj usvojena je Rezolucija o osudi napada na ustavno pravni poredak države BiHkoju  možete pogledati OVDJE

O Press Opcine