Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima i Predsjedavajući Općinskog vijeća Amir Kurtić održali su sastanak sa predstavnicima svh mjesnih zajednica sa područja općine Tešanj.

Sastanak je upriličen kako bi se razgovaralo o realizovanim projektima i projektima koji nisu završeni, kao i prioritetima za naredni period. Osim toga, razgovaralo se i o tekućim aktivnostima na realizaciji komunalnih poslova i održavanju rasvjete.

O Press Opcine