Saziv za svečanu sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 11/07), te na osnovu člana 19. i 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

S A Z I V A M

SVEČANU sjednicu Općinskog vijeća Tešanj u povodu 4. aprila – Dan otpora fašizm, koja će se održati u ponedjeljak, 04.04.2022. godine u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj, s početkom u 14:00 sati,

a nakon toga:

– 15:00 sati polaganje cvijeća na Centralno i druga Spomen-obilježja,

– 15:30 sati – Tribina: “Tešanjski prostor 1992-1995. u svjetlu dokumenata agresora”. Gost dr. Muamer Džananović, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine