Obavijest o pripremnim radnjama u svrhu regulacije korita rijeke Tešanjke

Obavještavamo stanovnike sa područja naseljenog mjesta Tešanjka, Općina Tešanj, da će od 05.05. do 14.05.2022. godine stručna lica geodetske struke ispred Općine Tešanj obavljati pripremne radnje vezane za premjeravanje zemljišta u KO Tešanjka, a u svrhu regulacije korita rijeke Tešanjke na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo-Medakovo.

Nakon obavljanja pripremih radnjih planirani su uviđaji na licu mjesta o čemu će posjednici biti naknadno obavješteni.

O Press Opcine