Liste kandidata – samozapošljavanje boračke populacije za 2022. godinu

Na osnovu oglasa za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu poticaja za samozapošljavanje boračkih populacija za 2022. godinu koje je objavilo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, utvrđene su liste od strane Komisije za provođenje postupaka zapošljavanja i samozapošljavanja.
Na javni oglas dostavljeno je 8 zahtjeva za samozapošljavanje – Prvi biznis (7 ispunjava uslove) i 60 zahtjeva za Biznis plus (59 ispunjava uslove).
Pored navedenih zahtjeva dostavljena su i 3 zahtjeva za zapošljavanje, za koje je procedura još u toku.

Liste su istaknute na oglasnoj ploči Općine Tešanj i Ureda u Jelahu dana 8.6.2022. godine.

Rok za dostavljanje prigovora je 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči.

O Press Opcine