Telefonska centrala Općine Tešanj

Obavještavamo građane da je telefonska centrala Općine Tešanj ponovo u funkciji. Sve kontakte sa Općinom Tešanj možete ostvariti na broj 650 022.

O Press Opcine