Uspostavljen monitoring koncentracija polena

U cilju uspostave monitoringa koncetracija alergenog polena i spora , Općina Tešanj je nabavila i na zgradi JU Biblioteka Tešanj instalirala savremenu polen stanicu čiji će uzorkivač tokom vegetativnog perioda vršiti apsorpciju polenovih zrna različitih vrsta biljaka. Osnovni cilj monitoringa je procjena kvalitativno-kvantitativnog sastava polena alergogenih vrsta biljaka tokom vegetacijske sezone na području općine Tešanj. Praćenjem polinacije bit će omogućena identifikacija pojava o vrstama i koncentraciji polena, što će omogućiti redovno informisanje i davanje preporuka i savjeta na štetne posljedice koje uzrokuju alergeni.

Praćenje polinacije i tehničko opsluživanje polen stanice će vršiti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Očitani podaci o vrstama i koncetraciji alergena će kroz redovnu razmjenu biti dostupni Općini Tešanj.

O Press Opcine