Realizacija kapitalnih projekata

U toku su pripremni radovi radovi za asfaltiranje puteva Adžići-Grič-Džamija u MZ Šije, te puteva Bošnjaci i Stara cesta u MZ Kalošević. Završeni su radovi na asfaltiranju puta Djedovići u MZ Tešanjka. Radove na navedenim projektima vrši firma Geo-put doo Maglaj. Nadzor radova je PROJEKT MENAGER „AT&ŠE” doo Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine