Operativni plan razvoja mjesnih zajednica

U Općini Tešanj održan je radni sastanak Operativnog tima imenovanog od strane Općinskog načelnika, a na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj. Osim članova tima, sastanku su prisustvovali i predstavnik UNDP Nermina Klokić i konsultant Mišel Pavlica. Na sastanku je urađena okvirna verzija Operativnog plana za razvoj mjesnih zajednica 2023-2025, te je dogovoreno da Operativni tim razradi detalje Plana i finalnu verziju dostavi konsultantima, UNDP BiH i Općinskom načelniku na odobrenje. Cilj izrade Operativnog plana jeste dodatno približiti usluge mjesnih zajednica građanima, poboljšati organizaciju, povećati uključenost žena i mladih u organe mjesnih zajednica, kao i otkloniti eventualne nedorečenosti u nadležnostima organa mjesne zajednice. Ovo je jedna od aktivnosti koja se planira realizovati kroz projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH II faza a koji finansiraju Vlade Švedske i Švicarske, a implementira razvojni program UNDP BiH.

O Press Opcine