Uklanjanje NUS-a

Tokom uređenja i čišćenja poljoprivredne parcele, na području naseljenog mjesta Blaževci je pronađeno zaostalo neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). Služba civilne zaštite je u saradnji sa Timom za uklanjenje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite izvršila uklanjenje istog u skladu sa utvrđenim procedurama.

S obzirom da je učestala pojava pronalaska NUS-a na cijelom području općine, Služba civilne zaštite skreće pažnju svim građanima, da kada uoče mine ili NUS, bez obzira da li se nalaze na području općine ili van nje, odmah obavijeste civilnu zaštitu (121) ili policiju (122), te da ne pokušavaju sami ukloniti iste. Posebno ističemo nepromišljen ulazak u označena minska polja sa ciljem eksploatacije šuma, branje gljiva, lov i sl., čime se direktno ugrožava vlastiti život, ali i život drugih prisutnih osoba.

Također, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako ne uništavati ili uklanjati, jer time se čini kažnjivo djelo.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

O Press Opcine