Smart city – Pametni parking

Općina Tešanj je izabrana kao jedna od 5 pilot jedinica lokalne samouprave – Pale, Prijedor, Tešanj, Zenica i Zvornik, kojima će biti pružena podrška u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima, a u okviru projekta Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH. Projekat se realizira uz finansijsku podršku njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kroz Program razvojnog partnerstva (develoPPP.de program) koji podržava njemačka Agencija za razvoj i saradnju – GIZ. U januaru 2021. godine je potpisan Memorandum o saradnji između jedinica lokalnih samouprava koji učestvuju u projektu i partnera na projektu koje čini udruženje IT industrije u BiH BIT Alijansa, kompanije Lanaco d.o.o. i DVC Solutions d.o.o. iz Banja Luke.

Pored izrade Mape puta digitalne transformacije Općine Tešanj, koja je u završnoj fazi, projektom su predviđene i aktivnosti na otvaranju podataka, aktivno učešće na Smart city forumu, te će u svakoj lokalnoj samoupravi simultano biti realizirani demonstracioni projekti kako bi se testirali u praksi pametna rješenja i njihov uticaj na poboljšanje usluga za građane. Izabrana su smart city rješenja pametnog parkinga („Go Parking“, razvijen od Lanaco-a) i sistem za prijavu komunalnih problema („Građanska patrola“, DVC Solutions).

S obzirom na to da Općina Tešanj već ima riješeno pitanje prijave komunalnih problema aplikacijom e-citizen, kao demonstracioni projekat je izabrano rješenje Pametni parking. Parking sistem koji je obuhvaćen projektom čini 6 parkinga, ukupnog kapaciteta 181 parking mjesta pod sistemom naplate.

Redni br. Naziv parkirališta Broj mjesta Broj parkomata
1 Musala 14 1
2 Ul. 1. Marta 21 1
3 Natkriveni dio rijeke Tešanjke 35 1
4 Kralja Tvrtka 76 3
5 Mljekara 15 1
6 Ul. Braće Pobrić 20 1
Ukupno 181 8

U toku je postavljanje hardware-ske opreme (gateway-i i parking senzori) koja će slati informaciju o broju slobodnih parking mjesta sa pojedinačnih parkirališta na monitore i mobilnu aplikaciju GoParking (android i iOS). Pored postojećeg načina plaćanja parkinga na parkomatima, biće omogućeno i plaćanje SMS-om. Postavljanje senzora će trajati narednih nekoliko dana, a vršit će se u blokovima od 30 parking mjesta dnevno, te će određeni blok parking mjesta ili cijelo parkiralište u periodu postavljanja biti zatvoreno. Molimo građane za razumijevanje.

O Press Opcine