Izgradnja trotoara u MZ Medakovo

Završeni su radovi na postavljanju ivičnjaka i izgradnji trotoara na dionici Dom-Grič u MZ Medakovo. Izvođač radova je firma AB-TRANS d.o.o.  Tešanj. a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine