Mjesec oktobar – mjesec zaštite od požara

Služba civilne zaštite i Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj su i ove godine pripremili Program za obilježavanje Mjeseca oktobra – mjeseca zaštite od požara.
Tokom mjeseca oktobra održano je nekoliko aktivnosti. Na rijeci Usori je održana vježba sa motornim vatrogasnim pumpama, na kojoj su učestvovali vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah. Na vježbi je izvršena provjera spremnosti i ispravnosti vatrogasnih pumpi radi njihovog korištenja u ispumpavanju vode u poplavama.
Pripadnici Profesionalne vatrogasna jedinice Tešanj, obišli su sve javne hidrante na području općine Tešanj, kako bi upoznali mlađe vatrogasce sa lokacijom hidranta i kako bi
ispitali ispravnost hidranta. Osim toga, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj održali su vježbu i na rijeci Bosni sa čamcem i motorom, kojom prilikom su provjeravali rad motora, rad sa čamcem i tehnikama izvlačenja ljudi iz poplave.
Za kraj mjeseca ostaje još nekoliko aktivnosti: Vatrogasna vježba u OŠ Rešad Kadić Krndija, defile vozila, Akcija dobrovoljno darivanje krvi sa akcentom na sjećanje na preminulog vatrogasca i davaoca krvi Subašić Sabahudina (Bude).

O Press Opcine