Realizacija projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u općini Tešanj II faza

U toku su pripremni radovi na realizaciji projekta Asfaltiranje puta Mođani-Jaruge u MZ Šije. Navedeni projekat je dio projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u općini Tešanj II faza i finansira se od strane UNDP-a i Općine. Radove izvodi firma Dobojputevi dd Doboj Jug, a nadzor radova je PROJEKT MENAGER AT&ŠE doo Tešanj.

O Press Opcine